Thông báo tổ chức Hội nghị APHydro 2016

Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 8 về Thủy Động lực học trong Kiến trúc tàu biển, Công nghệ đại dương…