Phòng Thí nghiệm công nghệ kiểm soát rung và ồn

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trường Giang Điện thoại: (84-4) 37628660 1. Các hướng nghiên cứu chính Công nghệ chẩn đoán kỹ thuật hệ thống máy, thiết bị quay và kết cấu công trình bằng phân tích rung động. Công nghệ giảm rung động cho hệ thống máy, thiết...

Phòng tự động hóa và xử lý tín hiệu

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Hải Điện thoại: (84-4) 37623242 1. Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng phần mềm phân tích, xử lý tín hiệu: dao động cơ học, vô tuyến điện tử, đặc biệt là tín hiệu radar,… Tính toán, mô phỏng và thiết kế các hệ thống...

Thông báo tổ chức Hội nghị APHydro 2016

Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 8 về Thủy Động lực học trong Kiến trúc tàu biển, Công nghệ đại dương…