Thông báo số 2 – Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc – Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ Học