Phòng Vật Liệu Phức Hợp và Kết Cấu Đàn Dẻo

Trưởng phòng: TS Vũ Lâm Đông Điện thoại: 0968200775 Email: vldong@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ:  Lực lượng nghiên cứu 6 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TSKH, 03 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 01 kĩ sư. TSKH Phạm Đức Chính TS Nguyễn Minh Tuấn TS Phan Hải Đăng (hợp...

Phòng Thủy Động Lực và Giảm Nhẹ Thiên Tai

Phó phòng: TS. Nguyễn Chính Kiên Di động: 0336085161 Email: nguyenchinhkien@gmail.com Lực lượng cán bộ:  Lực lượng nghiên cứu 8 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 03 NCV. NCV. Nguyễn Chính Kiên TS. NCVCC. Trần Thu Hà NCVC. Nguyễn...

Phòng Quản Lý Tổng Hợp

Trưởng phòng: TS. Trần Thanh Hải Điện thoại: (84-24) 38325541, Fax: (84.4) 37622039, Di động: 0982015905. Email: Lực lượng cán bộ: Phòng quản lý Tổng hợp gồm 10 cán bộ biên chế và 03 cán bộ hợp đồng Cán bộ trong biên chế: TS. Trần Thanh Hải TS. Phạm...

Phòng Cơ Học Vật rắn

Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Đình Kiên Email: ndkien@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ: Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 01 tiến sĩ, 03 thạc sĩ. PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên TS. Trần Thị Thơm ThS. Nguyễn Quang Huân ThS. Trịnh Thị Hiền...