THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) chuyên ngành Động lực học kết cấu và 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) chuyên ngành Thủy khí Công nghiệp và Môi trường lục địa. Hình thức...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Cơ học Vật rắn; 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Thủy động lực và giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực và 01...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau: + 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Cơ học và Môi trường Biển; + 02 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03  chuyên ngành...

Thông báo Tuyển viên chức năm 2017

Viện Cơ học thông báo tuyển 03 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí việc làm như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng theo các vị trí sau: – Nghiên cứu viên (mã số 01-NCV): chuyên ngành Cơ học vật rắn: 01 chỉ tiêu