(Tiếng Việt) Mẫu Danh sách tài sản Nhà nước đề nghị xử lý

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.