Thông báo Tuyển viên chức năm 2017

Viện Cơ học thông báo tuyển 03 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí việc làm như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng theo các vị trí sau: – Nghiên cứu viên (mã số 01-NCV): chuyên ngành Cơ học vật rắn: 01 chỉ tiêu

Thông báo tổ chức Hội nghị APHydro 2016

Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 8 về Thủy Động lực học trong Kiến trúc tàu biển, Công nghệ đại dương…