Giới thiệu Viện Cơ Học

Viện Cơ học được thành lập theo Quyết định số 147/CP ngày 10/4/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ)
Người ký: Thủ tướng Chính phủ – Phạm Văn Đồng

Viện Cơ học được  thành lập như một Viện chuyên ngành trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam (ngày nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Viện Cơ học hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học công nghệ số 183 ngày 29 tháng 10 năm 1993 do Bộ khoa học công nghệ và môi trường cấp và Giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng số 263 ngày 26 tháng 2 năm 1997 do Bộ Xây dựng cấp.

Hiện nay, Viện đã được trang bị nhiều thiết bị hiện đại dùng trong đo đạc, khảo sát và phân tích dao động, rung và ồn, chẩn đoán kỹ thuật công trình; các yếu tố khí tượng, thủy động lực học và môi trường; các phòng thí nghiệm công trình, thủy khí công nghiệp và phân tích môi trường; các phần mềm chuyên dụng trong các lĩnh vực: phân tích kết cấu, thủy động lực và môi trường, thủy khí công nghiệp và GIS.

Các Viện trưởng Viện Cơ học qua từng giai đoạn:

GS. VS. Nguyễn Văn Đạo                    1979-1990

GS. TSKH. Nguyễn Văn Điệp                1990-1997

GS. TSKH. Nguyễn Cao Mệnh              1997-2002

GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm             2002-2008

GS. TSKH. Dương Ngọc Hải                 2008-2009

GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh              2009-2014

PGS. TS.    Đinh Văn Mạnh                  2014 – nay

Ban lãnh đạo Viện cơ học nhiệm kì 2014 – 2019 bao gồm:

Viện trưởng: PGS.TS. Đinh Văn Mạnh

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Lã Đức Việt

Chủ tịch HĐKH: PGS.TSKH. Phạm Đức Chính