Phòng Cơ Học Công Trình

Trưởng phòng: PGS.TS. Lã Đức Việt

Điện thoại: 02432321626 , di động: 0945689982

Email: ldviet@imech.vast.vn

Lực lượng cán bộ:

Lực lượng nghiên cứu 12 cán bộ, trong đó có 01 GS.TSKH, 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ, 06 thạc sĩ, 02 kĩ sư.

 1. GS.TSKH Nguyễn Đông Anh
 2. PGS.TS. Lã Đức Việt
 3. TS. Mai Phú Sơn
 4. TS. Nguyễn Như Hiếu
 5. ThS. Nguyễn Cao Thắng
 6. ThS. Nguyễn Bá Nghị
 7. ThS. Lê Duy Minh
 8. ThS. Đặng Ngọc Anh
 9. ThS. Ngô Thị Hồng Huệ
 10. ThS. Phan Thị Trà My
 11. KS. Vũ Đức Thanh
 12. KS. Đào Bắc Sơn

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu tính chất dao động của các cơ hệ phi tuyến chịu kích động ngẫu nhiên.
 • Phát triển các phương pháp giảm các dao động có hại và khai thác dao động có ích trong các hệ kỹ thuật.
 • Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị tích hợp giảm chấn và khai thác năng lượng dao động, áp dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật.
 • Phát triển các chương trình tính toán mô phỏng chuyển động của các thiết bị, vật thể 3D, chương trình tính động lực học kết cấu và hệ đường ống
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu trong các môi trường ăn mòn. Nghiên cứu tính chất cơ học của các vật liệu cấu trúc lưới, vật liệu áp điện.

Thành tựu chính đã đạt được

Trong 5 năm vừa qua, Phòng CHCT đã hoàn thành 05 ĐT NCCB, 01 ĐT cấp nhà nước, 01 ĐT cấp Viện HL; đang tiếp tục triển khai thực hiện 03 ĐT NCCB, 01 ĐT Tiềm năng, 03 ĐT cấp Viện HL; đã hướng dẫn thành công 4 luận án tiến sĩ, công bố hơn 50 công trình và có 2 bằng sáng chế đăng ký tại Trung Quốc và Mỹ. Đã có hợp tác quốc tế với Belarus và CH Séc.

– Các công trình công bố trên các tạp chí SCI và SCIE

 • A weighted dual criterion of the equivalent linearization method for nonlinear systems subjected to random excitation, Acta Mech, 2018 (SCI)
 • Surface-modified steel sheets and corrugated panels in three-point bending, Journal of Mechanical Sciences, 2018 (SCI)
 • Optimization of two-tuning-knob single-sensor strategy for semi-active isolation, Journal of Sound and Vibration, 2018 (SCI)
 • Lower bound of performance index of an on-off damper in a state-space system, Journal of Mechanical Engineering Science, 2018 (SCI)
 • Extension of dual equivalent linearization to nonlinear analysis of thermal behavior of a two-node model for small satellites in Low Earth Orbit, International Journal of Mechanical Sciences, 2017 (SCI)
 • Generalization of Seide’s problem by the regulated stochastic linearization technique, Meccanica, 2017, (SCI)
 • Global-local mean square error criterion for equivalent linearization of nonlinear systems under random excitation, Acta Mechanica, 2015, (SCI)
 • On a nonlinear single-mass two-frequency pendulum tuned mass damper to reduce horizontal vibration, Engineering Structures, 2014 (SCI)
 • Combination of input shaping and radial spring-damper to reduce tridirectional vibration of crane payload, Mechanical Systems and Signal Processing, 2018 (SCIE)
 • Research on the design of non-traditional dynamic vibration absorber for damped structures under ground motion. Journal of Mechanical Science and Technology, 2016 (SCIE)
 • Thermal radiation analysis for small satellites with single-node model using techniques of equivalent linearization, Applied Thermal Engineering, 2015 (SCIE)
 • Lattice structures made from surface-modified steel sheets. Journal of Applied Mechanics, 2015 (SCIE)
 • On a combination of ground-hook controllers for semi-active tuned mass dampers, Journal of Mechanical Science and Technology, 2014 (SCIE)
 • Theoretical upper and lower bounds of the performance of an on-off damping dynamic vibration absorber attached to a Multi-Degree-of-Freedom System, Journal of Vibration and Acoustics, 2018 (SCIE)
 • Global-local approach to the design of dynamic vibration absorber for damped structures, Journal of Vibration and Control, 2014 (SCIE)
 • Combination of Partial Stochastic Linearization and Karhunen-Loeve Expansion to Design Coriolis Dynamic Vibration Absorber, Mathematical Problems in Engineering, 2017, (SCIE).
 • General on-off damping controller for semi-active tuned liquid column damper, Journal of Vibration and Control, 2018 (SCIE).
 • Damping strategies for steel lattice sandwich constructions. Steel and Composite Structures, 2015 (SCIE)
 • Experiment on box-section sandwich beams in three-point bending. Journal of Sandwich Structures and Materials, 2014 (SCIE)

– Bằng sáng chế

 • Cán bộ của phòng là đồng tác giả của bằng sáng chế được bảo hộ tại Mỹ về thiết kế vật liệu hình lưới có cấu trúc nano và bằng sáng chế được bảo hộ tại Trung Quốc về chế tạo vật liệu hình lưới có cấu trúc nano

Thống kê các đề tài cấp bộ trở lên trong 5 năm gần đây

Đã hoàn thành: 06 đề tài

 • Đề tài thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công ngh ệ Vũ trụ: Nghiên cứu và phát triển phần mềm tích hợp để tính toán và mô phỏng dao động, độ bền, ổn định và nhiệt của kết cấu trong thiết kế và chế tạo vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp, mã số: VT/VB-02/13-15, chủ nhiệm: TS Nguyễn Như Hiếu
 • Đề tài NCCB: Phát triển các phương pháp gần đúng cho hệ dao động phi tuyến và điều khiển dao động, mã số: 107.04-2015.36 – Chủ nhiệm: GS. TSKH Nguyễn Đông Anh
 • Đề tài NCCB: Dao động ngẫu nhiên phi tuyến và điều khiển dao động, mã số: 107.04-2013.19 – Chủ nhiệm: GS. TSKH Nguyễn Đông Anh
 • Đề tài N CCB: Cấu hình lưới: Các thuộc tính cơ học và động lực học, mã số: 107.02-2012.22 – Chủ nhiệm: TS Mai Phú Sơn
 • Đề tài NCCB: Nghiên cứu các bộ hấp thụ động lực dạng đa hướng, đa tần và bán chủ động, mã số: 107.01-2013.18 – Chủ nhiệm: PGS.TS Lã Đức Việt
 • Đề tài Viện Hàn lâm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ kết hợp điều khiển cần cẩu và thiết bị giảm chấn để vận chuyển an toàn người và hàng hóa lên xuống công trình biển – Chủ nhiệm: PGS. TS Lã Đức Việt

Đang tiến hành: 07 đề tài

 • Đề tài NCCB: Cấu hình lưới: Các thuộc tính cơ học và động lực học, mã số: 107.02-2015.17 – Chủ nhiệm: TS Mai Phú Sơn
 • Đề tài NCCB: Nghiên cứu các bộ hấp thụ động lực dạng đa hướng, đa tần và bán chủ động, mã số: 107.01-2015.35 – Chủ nhiệm: PGS.TS Lã Đức Việt
 • Đề tài NCCB: Phát triển và ứng dụng các phương pháp gần đúng cho hệ dao động phi tuyến và điều khiển dao động, mã số: 107.04-2018.12 – Chủ nhiệm: GS. TSKH Nguyễn Đông Anh
 • Đề tài tiềm năng: Nghiên cứu chế tạo mẫu giảm chấn tái sinh năng lượng để đồng thời giảm xóc và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện giao thông và máy công cụ, mã số: 08/2018/TN – Chủ nhiệm: PGS.TS Lã Đức Việt
 • Đề tài Viện Hàn lâm: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô đun chứa hàng có chức năng làm giảm và chuyển năng lượng lắc lư của tàu đánh cá thành điện năng, mã số: VAST01.01/18-19 – Chủ nhiệm: ThS Đặng Ngọc Anh
 • Đề tài Viện Hàn lâm: Phát triển công nghệ khai thác điện năng từ dao động của môi trường xung quanh bằng vật liệu áp điện, mã số: VAST01.03/18-19 – Chủ nhiệm: TS Nguyễn Như Hiếu
 • Đề tài Viện Hàn lâm: Nghiên cứu chế tạo bộ cách ly dao động dạng chủ động sử dụng trong chế tạo kẹp quang học độ chính xác cao, mã số: VAST01.05/17-18 – Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Bá Nghị