Phòng Cơ Học Công Trình

Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS. TS Lã Đức Việt

Di động: 0945689982.

Email: ldviet@imech.vast.vn.

Lực lượng cán bộ:

 1. TS Lã Đức Việt – Phó Viện trưởng, Trưởng phòng
 2. TSKH Nguyễn Đông Anh
 3. Mai Phú Sơn
 4. Đặng Ngọc Anh
 5. Nguyễn Như Hiếu
 6. Nguyễn Bá Nghị
 7. Phan Trà My
 8. Nguyễn Cao Thắng
 9. Vũ Đức Thanh
 10. Đào Bắc Sơn

Trang thiết bị:

 • Các thiết bị hiện đại thí nghiệm về động lực kết cấu,
 • Hệ thống thử nghiệm rung IMV
 • Hệ thống kích thủy lực động Shimadzu

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu tính chất dao động của các cơ hệ phi tuyến chịu kích động ngẫu nhiên
 • Nghiên cứu các công nghệ dao động để giảm dao động có hại, khuếch đại dao động có ích, thu hoạch năng lượng
 • Ứng dụng công nghệ dao động trong các công trình giao thông và công trình biển
 • Nghiên cứu chế tạo các thiết bị giảm dao động
 • Xây dựng các chương trình tính tự động kiểm tra, thiết kế
 • Nghiên cứu vật liệu có cấu hình lưới và các ứng dụng
 • Phát triển các công nghệ khai thác điện năng từ dao động

Các vật liệu thông minh ứng dụng trong điều khiển dao động