Phòng Cơ Học và Môi Trường Biển

Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Điện thoại: (84-4) 37628320, di động: 0987879763

Email: ptmhanh@imech.vast.vn

Lực lượng cán bộ:

 1. Nguyễn Thanh Cơ
 2. Trương Mạnh Chiến
 3. Nguyễn Thị Kiều Duyên
 4. Dương Công Điển
 5. Đỗ Thị Thu Hà
 6. Đặng Song Hà
 7. Nguyễn Thiếu Hoa
 8. Nguyễn Tiến Hùng
 9. Lê Thị Hường
 10. Lê Xuân Hoàn
 11. TS. Đinh Văn Mạnh
 12. Nguyễn Văn Mơi
 13. Phạm Thành Nam
 14. Nguyễn Thị Kim Nga
 15. Lê Như Ngà
 16. Nguyễn Vũ Thắng
 17. Đào Thị Thủy
 18. Trịnh Thị Thu Thủy
 19. Lê Thị Hồng Vân
 20. Phan Ngọc Vinh

Trang thiết bị

Hệ thống máy đo hiện trường đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy-hải văn và chất lượng nước; Các thiết bị phân tích hóa học môi trường biển trong phòng thí nghiệm; Các phần mềm chuyên dụng, cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực thủy thạch động lực và môi trường biển.

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu quy luật hình thành và biến đổi của các quá trình thủy thạch động lực và môi trường biển;
 • Điều tra khảo sát, quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn, động lực và chất lượng nước biển;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu biển phục vụ nghiên cứu khoa học, các dự án kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng;
 • Kỹ thuật đo đạc, phân tích số liệu, mô hình hóa số trị và GIS.