Phòng Quản Lý Tổng Hợp

Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS.TS.Lã Đức Việt

Điện thoại: (84-24) 32321626, Di động: 0945689982, Email: ldviet@imech.vast.vn

Lực lượng cán bộ

 1. Hà Thị Quỳnh Anh
 2. Phạm Thị Bích Hòa
 3. Nguyễn Thanh Lam
 4. Ngô Diệu Linh
 5. Phạm Thị Bích Ngọc – Phó trưởng phòng
 6. Bùi Minh Ngọc
 7. Lành Thị Thúy Thanh
 8. Phạn Hữu Thế
 9. Ngô Trọng Trí
 10. Đỗ Thị Trúc
 • Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của Viện.
 • Với hệ thống trang thiết bị văn phòng hiện đại gồm: máy fax, máy Photocopy, Scanner, máy in phun mầu, các máy in Laser và các máy tính. Các phần mềm quản lý quan trọng như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản cố định…
 • Phòng Quản lý tổng hợp đang từng bước tin học hoá công tác hành chính.
 • Quản trị hoạt động của mạng nội bộ (LAN), đảm bảo an toàn thông tin trên mạng và tăng hiệu quả hệ thống;
 • Kết nối với Internet phục vụ các hoạt động khoa học và công nghệ, trao đổi thông tin rộng rãi trong nước và quốc tế.
 • Thư viện Viện Cơ học với hơn 9000 đầu sách chuyên môn có nhiệm vụ lưu trữ và cập nhật các tài liệu công trình trong và ngoài nước về Cơ học. Có hơn 150 tạp chí trong nước và quốc tế, các Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc tế và Quốc gia về Cơ học, các báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới của tập thể cán bộ khoa học của Viện.
 • Quản trị Website Viện Cơ học.