Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Kiểm Soát Rung và Ồn

Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trường Giang

Điện thoại: (84-24) 37628660, di động: 0912223325.

Email: ntgiang@imech.vast.vn.

Lực lượng cán bộ:

 1. Lê Duy Minh – Phó trưởng phòng
 2. Phan Đình Hậu
 3. Trần Minh Tuyến
 4. Hoàng Ngọc Quý

Trang thiết bị

 • Thiết bị đo phân tích rung động và tiếng ồn: Dewebook (16 kênh) với phần mềm DasyLab7.0, Pulse 3560 (8 kênh) với phần mềm LabSoft xuất xứ EU;
 • Hệ thống hiệu chuẩn thiết bị đo rung động và tiếng ồn gồm: BK1050, BK2719, BK4808, BK8305; Vibrosim1, 2, AC126, B&K 4229 (EU);
 • Thiết bị cân bằng hiện trường Smart Balance.
 • Phần mềm phân tích cơ hệ nhiều vật Alaska 3.0; Phần mềm SAP2000.

Lĩnh vực hoạt động

 • Công nghệ chẩn đoán kỹ thuật máy và kết cấu công trình bằng phương pháp đo và phân tích rung động và tiếng ồn;
 • Các phương pháp khử rung động cho hệ máy – kết cấu;
 • Công nghệ cân bằng rô-to.
 • Phân tích và mô phỏng giảm dao động công trình