Phòng Thí nghiệm công nghệ kiểm soát rung và ồn

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trường Giang Điện thoại: (84-4) 37628660 1. Các hướng nghiên cứu chính Công nghệ chẩn đoán kỹ thuật hệ thống máy, thiết bị quay và kết cấu công trình bằng phân tích rung động. Công nghệ giảm rung động cho hệ thống máy, thiết bị quay