Phòng Thủy Động Lực và Giảm Nhẹ Thiên Tai

Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Chính Kiên

Điện thoại: (84-24) 39936899, di động:

Email: nckien@imech.vast.vn

Lực lượng cán bộ:

 1. Nguyễn Chính Kiên
 2. TS. Trần Thu Hà
 3. Nguyễn Thành Đôn
 4. Nguyễn Hồng Phong (đang làm nghiên cứu sinh)
 5. Dương Thanh Hương
 6. Nguyễn Tuấn Anh (đang học thạc sĩ)
 7. Trần Thị Thanh Huyền (đang học thạc sĩ)
 8. Nguyễn Thị Hằng (hợp đồng)

Trang thiết bị

 • Hệ thống máy tính song song đa nền tảng: MPI, OpenMP, GPUs và hỗ trợ tính toán qua mạng internet.
 • Các phần mềm hiện đại được nghiên cứu xây dựng tại Viện Cơ học hoặc nhận chuyển giao từ các đối tác nước ngoài thông qua dự án hợp tác: Phần mềm thủy văn, Phần mềm thủy lực, Phần mềm điều tiết liên hồ chứa đa mục tiêu, Phần mềm tính toán sạt lở, …
 • Các phần mềm mua bản quyền hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng.

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết của cơ học chất lỏng chất khí và liên quan đến chất lỏng chất khí.
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình tính toán số hiện đại phục vụ công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường.
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình Thủy văn, Thủy lực, Điều hành hồ/liên hồ chứa đa mục tiêu phục vụ công tác kiểm soát lũ lụt, tưới tiêu và quy hoạch thủy lợi;
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình ngập lụt thành phố (khu vực đông dân cư), mô hình cảnh báo lũ quét.