Phòng Thủy Khí Công Nghiệp và Môi Trường Lục Địa

Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS. TS. Đinh Văn Mạnh

Di động: 0983598220

Email: ntthang@imech.vast.vn.

Lực lượng cán bộ:

  1. Nguyễn Hồng Phan
  2. Trương Thị Phượng
  3. Nguyễn Quang Thái
  4. Lưu Vũ Phương Thảo
  5. Nguyễn Văn Thắng
  6. Nguyễn Văn Tùng
  7. Hà Tiến Vinh

Trang thiết bị

Nhiều thiết bị đo đạc, thí nghiệm cho phép nghiên cứu tính chất và đặc trưng của chất lỏng, chất khí, đặc trưng dòng chảy chất lỏng, chất khí, dòng chảy hỗn hợp, nhiều pha lỏng/khí/rắn như các hệ đo đạc siêu âm UVP, quang học PIV, các mô hình thí nghiệm dòng chảy một pha, hai pha, nước sôi trong ống đứng, ống ngang v.v.; các phần mềm mô hình, mô phỏng chuyên ngành tiên tiến AsiaRain DUFLOW, ISC, PIPE LADM, ResSim, TELEMAC và mạng máy tính kết nối internet.