Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau:

+ 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Cơ học và Môi trường Biển;

+ 02 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03  chuyên ngành Thủy động lực và Giảm nhẹ thiên tai trong Lưu vực;

+ 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03  chuyên ngành Thí nghiệm Công nghệ kiểm soát Rung và Ồn;

+ 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Thủy khí Công nghiệp và Môi trường lục địa.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/3/2018 đến hết ngày 25/4/2018.

Địa chỉ nhận hồ sơ: phòng 304 nhà A, 264 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội, số điện thoại: 0983761216

(Lưu ý: Không nhận hồ sơ gửi qua bưu điện)