THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Cơ học Vật rắn; 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Thủy động lực và giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực và 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Chẩn đoán kỹ thuật.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày  07/11/2019 đến ngày 08/12/2019

Địa chỉ nhận hồ sơ: phòng 304 nhà A, 264 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội, số điện thoại: 0983761216

Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường link dưới đây:

phieu-dang-ky-du-tuyen

(Lưu ý: Không nhận hồ sơ gửi qua bưu điện)