Phòng Vật Liệu Phức Hợp và Kết Cấu Đàn Dẻo

Thông tin chung Trưởng phòng: TS. Vũ Lâm Đông Điện thoại: 0968200775 Email: vldong@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ: TSKH Phạm Đức Chính – Chủ tịch Hội đồng khoa học Nguyễn Minh Tuấn Phan Hải Đăng Nguyễn Lương Thiện Vương Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Mạnh Thành...

Phòng Thủy Động Lực và Giảm Nhẹ Thiên Tai

Thông tin chung Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Cường Điện thoại: (84-24) 39936899, di động: 0912525636 Email: ntcuong@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ: Nguyễn Tiến Cường TS. Trần Thu Hà Nguyễn Thành Đôn Nguyễn Chính Kiên Nguyễn Hồng Phong (đang làm...

Phòng Quản Lý Tổng Hợp

Thông tin chung Trưởng phòng: PGS.TS.Lã Đức Việt Điện thoại: (84-24) 32321626, Di động: 0945689982, Email: ldviet@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ Hà Thị Quỳnh Anh Phạm Thị Bích Hòa Nguyễn Thanh Lam Ngô Diệu Linh Phạm Thị Bích Ngọc – Phó trưởng phòng...

Phòng Cơ Học Rắn

Thông tin chung Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên Điện thoại: (84-24) 37628006, di động: 0983093599. Email: ndkien@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ: Trần Thị Thơm S. Trịnh Thị Hiền S. Nguyễn Quang Huân S. Bùi Thị Thu Hoài Lĩnh vực hoạt động Nghiên...

Phòng Cơ Học và Môi Trường Biển

Thông tin chung Trưởng phòng: TS. Phạm Thị Minh Hạnh Điện thoại: (84-4) 37628320, di động: 0987879763 Email: ptmhanh@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ: Nguyễn Thanh Cơ Trương Mạnh Chiến Nguyễn Thị Kiều Duyên Dương Công Điển Đỗ Thị Thu Hà Đặng Song Hà...

Phòng Cơ Học Công Trình

Thông tin chung Trưởng phòng: PGS. TS Lã Đức Việt Di động: 0945689982. Email: ldviet@imech.vast.vn. Lực lượng cán bộ: TS Lã Đức Việt – Phó Viện trưởng, Trưởng phòng TSKH Nguyễn Đông Anh Mai Phú Sơn Đặng Ngọc Anh Nguyễn Như Hiếu Nguyễn Bá Nghị Phan...