Phòng Thí nghiệm công nghệ kiểm soát rung và ồn

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trường Giang Điện thoại: (84-4) 37628660 1. Các hướng nghiên cứu chính Công nghệ chẩn đoán kỹ thuật hệ thống máy, thiết bị quay và kết cấu công trình bằng phân tích rung động. Công nghệ giảm rung động cho hệ thống máy, thiết...

Phòng tự động hóa và xử lý tín hiệu

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Hải Điện thoại: (84-4) 37623242 1. Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng phần mềm phân tích, xử lý tín hiệu: dao động cơ học, vô tuyến điện tử, đặc biệt là tín hiệu radar,… Tính toán, mô phỏng và thiết kế các hệ thống...