Thông báo lịch hướng dẫn ôn thi và lịch phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018