Cơ cấu Viện Cơ Học

BAN LÃNH ĐẠO
– Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đinh Văn Mạnh
– Phó viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
– Phó Viện trưởng: PGS.TS. NCVC. Lã Đức Việt
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 17 thành viên)
– Chủ tịch hội đồng:  PGS.TSKH.NCVCC. Phạm Đức Chính
– Phó chủ tịch hội đồng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
– 
Phó chủ tịch hội đồng: PGS.TS.NCVC. Lã Đức Việt
– Thư ký: TS. Phạm Minh Hạnh
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn– Phòng Cơ học và Môi trường biển
– Phòng Thủy khí công nghiệp và Môi trường lục địa
– Phòng Thủy tin học
– Phòng Cơ học công trình
– Phòng Cơ học vật rắn
– Phòng Mô phỏng và tính toán kết cấu
– Phòng Cơ điện tử
– Phòng Chẩn đoán kỹ thuật
– Phòng Thí nghiệm công nghệ kiểm soát rung và ồn
– Phòng Tự động hóa và xử lý tín hiệuCác đơn vị quản lý nghiệp vụ
– Phòng Quản lý tổng hợpĐơn vị phối thuộc
– Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN.
Tổng số CBVC: 115 người– Số biên chế: 99 (số biên chế được giao: 102)
– Số hợp đồng: 22 người
– Giáo sư: 03 người
– Phó Giáo sư: 07 người
– Tiến sỹ khoa học: 05 người
– Tiến sỹ: 20 người
– Thạc sỹ: 37 người
– Cử nhân: 45 người
– Khác: 09 người