Phòng Vật Liệu Phức Hợp và Kết Cấu Đàn Dẻo

Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. Vũ Lâm Đông

Điện thoại: 0968200775

Email: vldong@imech.vast.vn

Lực lượng cán bộ:

  1. TSKH Phạm Đức Chính – Chủ tịch Hội đồng khoa học
  2. Nguyễn Minh Tuấn
  3. Phan Hải Đăng
  4. Nguyễn Lương Thiện
  5. Vương Thị Mỹ Hạnh
  6. Nguyễn Mạnh Thành – Cộng tác viên

Trang thiết bị

Phòng được trang bị một số máy tính cấu hình cao, phục vụ tính toán đề tài, dự án.

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu cơ lý tính vật liệu có cấu trúc nhiều thành phần; giới hạn chịu lực các kết cấu, vật thể đàn dẻo.

Thiết kế chế tạo các thiết bị công nghệ cao phục vụ trong đời sống xã hội.

Đánh giá không phá hủy, siêu âm định lượng vật thể.