Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ gửi thông báo hướng dẫn về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I để mọi viên chức