Những thành tựu nổi bật

A- Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ Trong hơn 30 năm qua, Viện Cơ học đã chủ trì thực hiện hơn 90 đề tài khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, hơn 70 đề tài khoa học công nghệ...

Chức năng và nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và hiện đại của cơ học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm của Nhà nước. Nghiên cứu tạo ra một số công nghệ mới trong lĩnh vực cơ học phục vụ sự phát triển các ngành kinh tế – kỹ...

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngay từ những năm 60 của thế kỉ trước, Cơ học đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, từng bước xây dựng lực lượng và tổ chức nghiên cứu. Năm 1965, các cán bộ Cơ học được tách ra thành một phòng nghiên cứu độc lập trực thuộc UB KH&KT Nhà nước với trưởng...

Cơ cấu Viện Cơ Học

BAN LÃNH ĐẠO – Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đinh Văn Mạnh – Phó viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa – Phó Viện trưởng: PGS.TS. NCVC. Lã Đức Việt HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 17 thành viên) – Chủ tịch hội đồng:  PGS.TSKH.NCVCC. Phạm Đức Chính – Phó...

Giới thiệu Viện Cơ Học

Viện Cơ học được thành lập theo Quyết định số 147/CP ngày 10/4/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) Người ký: Thủ tướng Chính phủ – Phạm Văn Đồng Viện Cơ học được  thành lập như một Viện chuyên ngành trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam (ngày...

Giới thiệu sơ lược về Viện Cơ Học

VIỆN CƠ HỌC Trụ sở: 264 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đinh Văn Mạnh Phó Viện trưởng: 1. PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Việt Khoa 2. PGS.TS. NCVC. Lã Đức Việt Viện Cơ học được thành lập theo Quyết định số 147/CP ngày 10/4/1979...