Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

  • - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và hiện đại của cơ học trong lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của Nhà nước;
  • - Nghiên cứu tạo ra một số công nghệ mới trong lĩnh vực cơ học phục vụ các ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn của đất nước;
  • - Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ học vào thực tiễn Việt Nam;
  • - Thực hiện trao đổi khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và tham gia đào tạo các chuyên gia lành nghề cán bộ nghiên cứu trình độ cao trong lĩnh vực cơ học.CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

 

- Thực hiện các đề tài thuộc các chương trình Nhà nước và cấp bộ trong các lĩnh vực Cơ học Thủy khí, Cơ học Công trình, Cơ điện tử, Cơ học Biển;

- Thực hiện các đề tài của ngành cơ học thuộc Chương trình Nhà nước Nghiên cứu cơ bản (Nafosted);

- Nghiên cứu và phát triển biện pháp đánh giá và đảm bảo chất lượng công trình biển, công trình dân sự và quốc phòng; phát triển công nghệ tính toán trong khai thác tăng cường dầu khí; Dự báo lũ lụt; Điều khiển và tự động hoá;

- Thực hiện các hợp đồng triển khai ứng dụng, dịch vụ KHKT với các Bộ, Sở, ngành và các cơ quan khác;

- Đào tạo TS và ThS chuyên ngành Cơ học và Cơ học kỹ thuật. Kết hợp với Đại học Công nghệ đào tạo kỹ sư và thạc sĩ Cơ kỹ thuật. Điều hành Khoa Cơ học và Tự động hóa của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN.