Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO
– Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đinh Văn Mạnh
– Phó viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
– Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVC. Lã Đức Việt

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 19 thành viên)
– Chủ tịch hội đồng: GS.TSKH.NCVCC .Phạm Đức Chính
– Phó chủ tịch hội đồng:  PGS.TS. Nguyễn Thế Đức
– Phó chủ tịch hội đồng:  TS.NCVC. Phạm Thị Minh Hạnh

– Thư ký: ThS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Các phòng chuyên môn
– Phòng Cơ học và Môi trường biển
– Phòng Cơ học Công trình
– Phòng Cơ học Vật rắn
– Phòng Cơ điện tử
– Phòng Chẩn đoán kỹ thuật
– Phòng Mô phỏng và Tính toán kết cấu
– Phòng Thí nghiệm công nghệ kiểm soát Rung và Ồn
– Phòng Tự động hóa và Xử lý tín hiệu
– Phòng Thủy khí công nghiệp và Môi trường Lục địa
– Phòng Thủy động lực và Giảm nhẹ thiên tai trong Lưu vực
– Phòng Vật liệu phức hợp và Kết cấu đàn dẻo

Đơn vị quản lý nghiệp vụ
– Phòng Quản lý Tổng hợp

Đơn vị trực thuộc
– Phòng Kiểm định, chẩn đoán kỹ thuật Công trình và Thiết bị.
– Liên hiệp Khoa học sản xuất vật liệu và kỹ thuật cao (IFTECH).
– Công ty Phát triển Công Nghệ (IMTECH).

Đơn vị phối thuộc
– Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN.
– Khoa Cơ học và Tự động hóa, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN VN.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 103 người– Số biên chế: 88 (số biên chế được giao: 94)
– Số hợp đồng: 15 người
– Giáo sư: 02 người
– Phó Giáo sư: 05 người
– Tiến sỹ khoa học: 04 người
– Tiến sỹ: 26 người
– Thạc sỹ: 37 người
– Cử nhân: 31 người
– Khác: 05 người