Phòng Cơ điện tử và Tự động hóa

Trưởng phòng: TS. NCVC. Đỗ Trần Thắng
Điện thoại: 024 37623114
Email: [email protected]

Lực lượng cán bộ:

Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 02 NCV

    TS.NCVC. Đỗ Trần Thắng
    ThS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    ThS. Lê Chí Công
    CN. Khuất Duy Huy
    KS. Trần Văn Việt

Trang thiết bị

    Các thiết bị điều khiển: PLC S7-300 của Siemens, modul truyền động tịnh tiến, động cơ servo…
    Các phần mềm: Alaska, Nastran, Simatic S7 -300, WinCC, Protool, …

Lĩnh vực hoạt động

    Nghiên cứu khoa học về Cơ điện tử: mô phỏng, thiết kế, tích hợp các sản phẩm Cơ điện tử như hệ thống Robot, hệ thống tự động hoá trong công nghiệp, trạm phát điện bằng sức gió, các hệ thống năng lượng tái tạo khác.
    Triển khai công nghệ ứng dụng Cơ điện tử trong thực tế: tư vấn khoa học công nghệ, chế thử, chế tạo các sản phẩm Cơ điện tử phục vụ đào tạo, sản xuất và các ngành ứng dụng khác.
    Đào tạo chuyên ngành Cơ điện tử: đào tạo và hợp tác đào tạo chuyên ngành Cơ điện tử với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước và ngoài nước.

Thành tựu chính đã đạt được

Các công trình công bố trên các tạp chí quốc tế

    Nguyen, S. Park, J. Park, and D. J. Lee. A novel robotic platform for aerial manipulation using quadrotors as rotating thrust generators. IEEE Transactions on Robotics (T-RO), 34(2):353-369, 2018. (IF: 4.264, SJR: 100/6810 in Engineering).
    Xuan Truong Nguyen, Dinh Van Luan, Hyun Kim, Hyuk-Jae Lee, A High-Definition LIDAR System Based on Two-Mirror Deflection Scanners, IEEE Sensors Journal. Volume: 18 , Issue: 2 , Jan.15, 2018.Page 559 – 568
    Jeongae Bak, Hai-Nguyen Nguyen, Sangyul Park, Dongjun Lee, TaeWon Seo, Sangrok Jin, Jongwon Kim, Positioning control of an underwater robot with tilting thrusters via decomposition of thrust vector, International Journal of Control, Automation and Systems, 15(5), pp. 2283-2291, 2017. (IF 1.687)
    Luu Xuan Hung, Nguyen Cao Thang, Extension of Global-local mean square error criterion to nonlinear oscillator under narrow band excitation, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, Volume 3, Issuse 11, 2016.
    Các công trình công bố trên các tạp chí trong nước và các báo cáo hội nghị
    Trung Dac Nguyen, Hanh Thi Hong Nguyen, Minh Duy Le, Hung Xuan Truong, accelerated discovery of nanomaterials using computer simulation, Vietnam journal of science and technolgy, Vol 56, No5 (2018).
    Hai-Nguyen Nguyen, Sangyul Park, Junyoung Park and Dongjun Lee, Aerial Manipulation using Multiple Quadrotors as Rotating Thrusters: Experiment Results, in Korea Robotics Society Annual Conference (KRoC), Gangwon, Korea, 2017.
    (Đạt giải Best Video Award, được giới thiệu trên IEEE Spectrum, Interesting Engineering, …).
    Dinh Van Luan, Nguyen Xuan Truong, Hyun Kim, Hyuk-Jae Lee, Implementation of the XY2-100 Protocol on Low-Cost Microcontroller, ISOCC, November. 2017
    Đỗ Trần Thắng, Lã Đức Việt, Đinh Văn Phong, Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Văn Quyền, Thiết lập phương trình vi phân chuyển động và mô phỏng một cấu trúc tay máy 6 bậc tự do, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017
    Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Nhu Hieu, Do Tran Thang, Adaptive control for wheeled inverted pendulum mobile robots with mass-spring-damper systems, International Conference on Engineering Mechanics, Hanoi, August, 2016.
    Luu Xuan Hung, Nguyen Cao Thang, Analysis of randomly excited nonlinear oscillators using Global-local mean square error criterion, International Conference on Engineering Mechanics, Hanoi, August, 2016.
    Luu Xuan Hung, Nguyen Cao Thang, A new improvement of Gaussian equivalent linearization for stochastic nonlinear oscillators, National Conference on Automation and Engineering Mechanics, Hanoi, October, 2016.
    Dinh Van Phong, Nguyen Thi Hong Hanh, Do Tran Thang, Le Chi Cong. Simulation and Control of a Three-Wheel Mobile Robots with Fractional-Order PID Algorithm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 106, năm 2015.
    Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Như Hiếu, Đỗ Trần Thắng, Điều khiển bám quỹ đạo cho rô bốt di động bằng kỹ thuật tuyến tính hóa phản hồi động ,Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội, 09/04/2014, Tập 1, Trang 39-44
    Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Như Hiếu, Đỗ Trần Thắng, An adaptive tracking control law for wheeled mobile robots with uncertain parameters. ICEMA3, Hanoi, October 15-16, 2014

Các sản phẩm khoa học khác

Dự án: “Hoàn thiện, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo Robot công nghiệp 6 bậc tự do và ứng dụng sản phẩm vào dây chuyền sản xuất công nghiệp” thuộc Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020. Chủ nhiệm: TS. NCVC. Đỗ Trần Thắng. Đã nghiệm thu.

Đề tài cấp cơ sở thường niên và cán bộ trẻ

    Phát triển bộ công cụ phục vụ nghiên cứu và đào tạo hệ thống điều khiển cơ điện tử. Chủ nhiệm: ThS. NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    Nghiên cứu, xây dựng và tích hợp module điều khiển một mẫu robot dạng chuỗi trên thiết bị di động thông minh. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Công
    Nghiên cứu tổng quan về thiết bị hỗ trợ lực cho người lao động. Chủ nhiệm: ThS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    Nghiên cứu, xây dựng và tích hợp phương pháp điều khiển qua giọng nói ứng dụng cho robot di động. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Công
    Thiết kế mô hình 3D tay máy 6 bậc tự do. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Cao Thắng
    Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp một mẫu module camera nhận dạng đối tượng ứng dụng cho robot di động. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Công
    Xây dựng bộ truyền thông không dây cho Robot di động. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Công
    Nghiên cứu áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi cho bài toán điều khiển bám của robot di động. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo trình: Điều khiển Robot công nghiệp và ứng dụng. Tác giả: Đỗ Trần Thắng, Phạm Minh Quân. Đã nghiệm thu.

Hợp tác giảng dạy đại học và sau đại học, hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ-ĐHQGHN