1. Pesonal details
avatar
Full nameNguyen Thi HangYear of birth1994
Academic title - RF - SexFemale
Administrative positionID number
DepartmentDepartment of Hydrodynamics and Disaster Mitigation in the Basin
TelMobile
Email[email protected]Fax

2. Qualifications
#StartEndInstitutionMajor/SpecialtyAcademic Degree
19/20126/2016Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước

3. Professional experience
#StartEndEmployerAddressPosition and Responsibilities
17/201712/2019Viện Cơ học264 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt NamResearcher
21/2020nay Viện Cơ học264 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt NamResearcher

4. Research experience and achievement
4.1 Last five year’s research interests.

4.2 Research grants received or applied.
#StartEndProject nameFunding institutionRole
14/201912/2019Nghiên cứu xây dựng hệ thống thử nghiệm dự báo mực nước trên nền tảng WebGIS bằng mô hình mạng nơron nhân tạo hồi tiếpViện Cơ họcMember
24/202012/2020Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn thông số tập trung trong dự báo lũ cho các lưu vực sông ở Việt NamViện Cơ họcMember
36/202010/2020Hợp đồng tư vấn "Tính toán vận hành điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa mưa, lũ năm 2020"Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên taiMember

4.3 Publications and accomplishments.
#PublicationsAuthorsYearName of publishershISSN/ISBNProofNote
1Article(s) in ISI-covered journals
2Article(s) in Scopus-covered journals + VAST1
3Article(s) in ISSN-covered journals + VAST2
3.1Nguyễn Chính Kiên, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hằng2021Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh quan hệ thể tích - mực nước của hồ chứaTạp chí Khoa học tài nguyên và môi trường0866-7608Link
4National/International Conference(s)
4.1Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng2019Thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo mực nước trực tuyến dựa trên mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếpHội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc978-604-913-937-6
4.2Nguyen Chinh Kien, Dinh Van Manh, Nguyen Thi Hang2019Some of water replenishment plans for the inner river system in HanoiInternational Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5)978-604-9955-18-1
4.3 Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng2020Thử nghiệm một số phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy vănHội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam978-604-9985-06-5
4.4Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Anh2020Thiết lập mô hình số mô phỏng và dự báo dòng chảy trên lưu vực sông Tích – BùiHội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam978-604-9985-06-5
5Patents
6Monographs
6.1N.H.Tran, T.H.Nguyen, T.H.Luu, M.M.Rutten and Q.N.Pham2021Citizen Science on Water resources monitoring in the Nhue river, Viet NamWater Security in Asia, Springer Water978-3-319-54612-4 Linkhttps://doi.org/10.1007/978-3-319-54612-4_55
7Scientific awards

5. Additional Information