1. Pesonal details
avatar
Full nameNguyen Chinh KienYear of birth1981
Academic titleDoctor of Philosophy - SRF - SexMale
Administrative positionManagerID number
DepartmentDepartment of Hydrodynamics and Disaster Mitigation in the Basin
TelMobile09l2l5l564
Email[email protected]Fax

2. Qualifications
#StartEndInstitutionMajor/SpecialtyAcademic Degree
19/19986/2002VNU University of ScienceMechanicsBachelor
29/200212/2005VNU University of Engineering and TechnologyMechanicsMaster
311/200711/2014Graduate University of Engineering and TechnologyEngineering MechanicsDoctor of Philosophy

3. Professional experience
#StartEndEmployerAddressPosition and Responsibilities
16/20028/2007Institute of Mechanics264 Doi Can, Ba Dinh District, Ha Noi city, VietNamResearcher
22/20177/2019Institute of Mechanics264 Doi Can, Ba Dinh District, Ha Noi city, VietNamResearcher
38/2019nayInstitute of Mechanics264 Doi Can, Ba Dinh District, Ha Noi city, VietNamManager

4. Research experience and achievement
4.1 Last five year’s research interests.
+ 1D, 2D hydraulic models.
+ Distributed Hydrology model with optimization.
+ Deep learning with Long Short Time Memory Neural Network .

4.2 Research grants received or applied.
#StartEndProject nameFunding institutionRole
11/200112/2003FLOCODS: “Decision Support System for ecosystem upgrading and flood control of a sustainable development in the Red River System (China, Vietnam)”EUMember
21/200112/2004KC08-13Ministry of Science and TechnologyMember
312/20166/2018Apply information technology to build models to support flood forecasting on rivers and flood warning in Tich River-Bui river basinHaNoi Department of Science and TechnologyMember
44/201712/2017Ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào bài toán dự báoInstitute of MechanicsChairman
54/201912/2019Nghiên cứu xây dựng hệ thống thử nghiệm dự báo mực nước trên nền tảng WebGIS bằng mô hình mạng nơron nhân tạo hồi tiếpInstitute of MechanicsChairman
64/202012/2020Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn thông số tập trung trong dự báo lũ cho các lưu vực sông ở Việt NamInstitute of MechanicsChairman
76/202010/2020Tính toán vận hành điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa mưa, lũ năm 2020Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control Chairman

4.3 Publications and accomplishments.
#PublicationsAuthorsYearName of publishershISSN/ISBNProofNote
1Article(s) in ISI-covered journals
2Article(s) in Scopus-covered journals + VAST1
3Article(s) in ISSN-covered journals + VAST2
3.1Nguyễn Chính Kiên, Đinh Văn Mạnh, Nguyễn Thanh Cơ2013Đánh giá ảnh hưởng của thuỷ triều và nước dâng do bão vào trong hệ thống sông bằng mô hình kết nối 1-2DTạp chí Khoa học và Công nghệ Biển1859-3097Link
3.2Nguyễn Chính Kiên, Đinh Văn Mạnh, Hoàng Văn Lai2014Đánh giá xâm nhập mặn vùng ven biển Tây Nam Việt NamTạp chí Khoa học và Công nghệ Biển1859-3097LinkDOI: 10.15625/1859-3097/14/4/5462
3.3Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen2018Research and Proposal a Solution to Mitigate Salinity Intrusion for Tam Ky River in Quang-Nam Province of VietnamInternational Journal of Scientific Engineering and Applied Science2395-3470Link
3.4Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen, Phuong T.T. Phan2018Hydrological - Quasi 2D Hydraulic Linked Model for Flood ForecastingAmerican Journal of Engineering Research (AJER)2320-0936Link
3.5Nguyễn Chính Kiên, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hằng2021Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh quan hệ thể tích - mực nước của hồ chứaTạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường0866-7806Link
4National/International Conference(s)
4.1Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Phong2004Thử nghiệm một mô hình phát triển vết vỡ trong bài toán mô phỏng dòng chảy do vỡ đêHội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốcLink
4.2Nguyễn Văn Điệp, Hà Ngọc Hiến, Nguyễn Chính Kiên2005Thử nghiệm kết nối mô hình phát triển vết vỡ với mô hình thủy lực một chiềuHội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốcLink
4.3Nguyen Chinh Kien, Dinh Van Manh and Hoang Van Lai2014Evaluation of salinity intrusion in the Southwest coastal zone of VietnamInternational Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3)978-604-913-367-1Link
4.4Nguyễn Chính Kiên2017Thử nghiệm ứng dụng mạng neuron nhân tạo trong dự báo thủy văn và thủy lựcThử nghiệm ứng dụng mạng neuron nhân tạo trong dự báo thủy văn và thủy lực978-604-913-752-5Link
4.5Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen, Phuong T. T. Phan, Son T. Hoang2018Evaluating the Ability of Salinity Intrusion Prevention for Tam Ky River of Phu Ninh ReservoirInternational Conference on Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018978-604-95-0609-3Link
4.6Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng2019Thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo mực nước trực tuyến dựa trên mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếpHội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc978-604-913-937-6Link
4.7Nguyen Chinh Kien, Nguyen Thi Hang2019Some of water replenishment plans for the inner river system in HanoiInternational Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5)Link
4.8Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng2020Thử nghiệm một số phương pháp số giải bài toán ước tính thông số tối ưu cho mô hình thủy vănHội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam978-604-9985-06-5
4.9Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Anh2020Thiết lập mô hình số mô phỏng và dự báo dòng chảy trên lưu vực sông Tích – BùiHội nghị 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam978-604-9985-06-5
5Patents
6Monographs
7Scientific awards

5. Additional Information