Thông báo về việc kéo dài thời gian thời gian thu hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh Cao học đến ngày 01/04/2022.
Thông báo về việc kéo dài thời gian thời gian thu hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến