Đính chính công văn hướng dẫn xét Bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ việt nam gửi đính chính một số nội dung trong công văn số 428/VHL-TCCBKT về xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác năm 2024
Đính chính công văn hướng dẫn xét Bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến