Hội nghị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện HL - Tiểu ban Công nghệ thông tin-Điện tử-Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ

Tháng 10 năm 2020, Viện Hàn lâm KH&CNVN tổ chức Hội nghị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trong đó có Tiểu ban Công nghệ thông tin-Điện tử-Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ. Phòng QLTH gửi Thông báo số 1 của Tiều ban đến các anh, chị lãnh đạo phòng chuyên môn. Đề nghị các anh, chị thông báo và khuyến khích các cán bộ trong phòng viết bài tham gia Hội nghị.
Hội nghị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện HL - Tiểu ban Công nghệ thông tin-Điện tử-Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Tiểu ban Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ

Trưởng Tiểu ban:
GS.TS. Nguyễn Đại Hưng - Viện Vật lý

Phó trưởng Tiểu ban:
PGS.TS. Thái Quang Vinh - Viện Công nghệ thông tin

Ủy viên:
GS.TSKH. Dương Ngọc Hải - Học Viện khoa học và công nghệ
GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn - Viện Hàn lâm KH&CN VN
PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa - Viện Cơ học
PGS.TS. Doãn Minh Chung - Viện Công nghệ vũ trụ
PGS.TS. Phạm Hồng Quang - Trung tâm Tin học - Tính toán
PGS.TS. Đinh Văn Trung - Viện Vật lý
PGS.TS. Phạm Anh Tuấn - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện Công nghệ thông tin
TS. Bùi Trọng Tuyên - Viện Công nghệ vũ trụ
TS. Trương Nguyên Vũ - Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

Thư ký Khoa học:
PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa
Email: [email protected]
Mobile: 094 7623439

Thư ký Hành chính:
ThS. Nguyễn Thu Hiền
Email: [email protected]
Mobile: 098 4482088

Các lĩnh vực KH&CN báo cáo tại hội nghị:
Công nghệ thông tin; Điện tử; Tự động hóa
Công nghệ vũ trụ; Cơ điện tử và thiết bị khoa học; Cơ học

Thời gian và địa điểm
Thời gian: ngày 14 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Viện Công nghệ thông tin
Nhà A3, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Thời hạn
Nộp tóm tắt và đăng ký hội nghị: 01/09/2020
Nộp toàn văn (tiếng Việt hoặc tiếng Anh): 14/09/2020
Thông báo mời báo cáo: 01/10/2020
Hội nghị: 14/10/2020

Kinh phí:
- Hội nghị phí: Không
- Đại biểu tham dự được hỗ trợ ăn trưa

Các báo cáo khoa học sau khi phản biện sẽ in trong Kỷ yếu của Hội nghị và sẽ được chọn giới thiệu đăng trên một trong các tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trưởng Tiểu ban
GS.TS. Nguyễn Đại HưngTham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến