Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toán quốc lần thứ 19

Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toán quốc lần thứ 19

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19 xin
thông báo.

Hội nghị lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại: Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian từ 28-30/7/2016.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến