Ban hành Quy định Hỗ trợ hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ

Viện Hàn lâm khoa học & công nghệ Việt nam quyết định ban hành Quy định mới để hỗ trợ hoạt động KH&CN cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ
Ban hành Quy định Hỗ trợ hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến