Thay đổi yêu cầu với chức danh thư ký khoa học của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện hàn lâm

Phòng QLTH kính gửi Công văn về Ban hành Quy định thay đổi yêu cầu đối với chức danh thư ký khoa học của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và định mức chi thù lao và hệ số lao động khoa học của các chức danh tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thay đổi yêu cầu với chức danh thư ký khoa học của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện hàn lâm
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến