Ban hành Quy định về trình tự giao nộp và công bố kết quả các đề tài, dự án, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý

Viện hàn lâm KH&CN Việt nam quyết đinh ban hành Quy định về trình tự giao nộp và công bố kết quả các đề tài, dự án, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý.
Ban hành Quy định về trình tự giao nộp và công bố kết quả các đề tài, dự án, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến