Hướng dẫn lập dự toán nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc của Việt Hàn lâm

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam gửi các Đơn vị trực thuộc hướng dẫn lập dự toán cho nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển nhóm Nghiên cứu xuất sắc:
Hướng dẫn lập dự toán nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc của Việt Hàn lâm
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến