Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện...
Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Tuấn Long với đề tài: Nghiên cứu phát triển tính chất trực giao áp dụng trong phân tích ổn định và dao động phi tuyến”

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật

Mã số: 9 52 01 01

Thời gian: từ 9h00, Thứ Hai, ngày 08/5/2023

Địa điểm: Phòng họp 1705, Nhà A28, Học viện Khoa học và Công nghệ

Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

Trân trọng cảm ơn./.
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến