Quyết định Phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Quyết định ban hành kế hoạch của Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam thực hiện chương trình hành động của chính phủ về Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Quyết định Phát triển  và Ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến