Thông báo về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị trực thuộc cập nhật thông tin về phương án mở cửa, thông báo các đối tác quốc tế để triển khai hoạt động hợp tác hiệu quả...
Thông báo về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến