Viện Hàn lâm thông báo về tình hình An toàn thông tin tại Viện Hàn lâm tháng 6 năm 2022 và cách xử lý mã độc

Trung tâm tin học và tính toán thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt nam đưa ra thông báo về tình hình An toàn thông tin tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và hướng dẫn cách xử lý virus và mã độc...
Viện Hàn lâm thông báo về tình hình An toàn thông tin tại Viện Hàn lâm tháng 6 năm 2022 và cách xử lý mã độc
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến