Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2021

Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt nam đề nghị các đơn vị giới thiệu các cá nhân nữ và tập thể nữ có thành tích xuất sắc đề cử trao Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2021 nhân dịp thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20-10.
Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2021
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến