Quy đinh hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ, bảo vệ luận văn luận án tại Viện Hàn lâm KH và CNVN

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam ra quyết định số 1138/QĐ-VHL về việc quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ, bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm.
Quy đinh hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ, bảo vệ luận văn luận án tại Viện Hàn lâm KH và CNVN
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến