Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt nam gửi công văn đến các cơ quan trực thuộc về việc tăng cường công tác phong cháy chữa cháy...
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến