Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước"

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam đề nghị các đơn vị rà soát các cá nhân thuộc đối tượng và đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước".
Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến