Đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai cam kết của Việt nam tại COP26

Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26
Đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai cam kết của Việt nam tại COP26
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến