KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam lên kế hoạch tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Covid
KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến