Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ  Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến