Xây dựng Đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2023

Viện Hàn lâm KH&CN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt nam thực hiện trong năm 2023 như sau:
Xây dựng Đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2023
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến