Giới thiệu 5 cơ sở dư liệu luận án luận văn miễn phí trên thế giới

Trung tâm thông tin tư liệu của Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam giới thiệu 5 cơ sở dữ liệu luận án, luận văn miễn phí trên thế giới để các độc giả quan tâm có thể tham khảo.
Giới thiệu 5 cơ sở dư liệu luận án luận văn miễn phí trên thế giới

1. DART-Europe E-thesis Portal
Website: https://www.dart-europe.org
Truy cập tới 1,3 triệu luận văn, luận án truy cập mở từ 580 trường Đại học ở 29 quốc gia châu Âu.

2. Global ETD
Website: http://search.ndltd.org/
CSDL có hơn 6 triệu luận văn, luận án điện tử có trong kho lưu trữ.

3. ProQuest Thesis and Dissertations Global
Website: https://www.proquest.com/?defaultdiss=true
PQDT Open có hơn 60 ngàn nhan đề luận văn, luận án truy cập mở.

4. Open Access Theses and Dissertations
Website: https://oatd.org/
OATD hiện có hơn 6 triệu luận văn, luận án từ hơn 1.100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu.

5. EBSCO Open Dissertations
Website: https://biblioboard.com/opendissertations/
EBSCO Open Dissertations hiện có hơn 1,5 triệu luận văn, luận án từ 320 trường.


Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến