Công điện chính phủ về việc tập trung tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thủ tướng chính phủ có công điện hỏa tốc đến các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các thành phố thuộc Trung ương về việc tập trung tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016.
Công điện chính phủ về việc tập trung tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến